cartoon-langer-werken

Is Nederland al ingericht op langer doorwerken?

De NVAB maakt zich zorgen over het effect van de verhoging van de pensioenleeftijd op de gezondheid van werknemers. Langer doorwerken maakt de AOW betaalbaar, maar leidt nu en in de toekomst tot problemen bij grote groepen werknemers.

“Laagopgeleiden worden gedurende hun loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt. Maatregelen om mensen voor te bereiden op langer doorwerken, zijn nu vooral nog gericht op hoger opgeleiden. Werkgevers doen te weinig om personeel te ontzien. Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar het gaat ook om werkbelasting. Oudere mensen kunnen minder hebben. Steeds meer bedrijven werken in ploegendiensten, de productie moet 24/7 doorgaan. De vraag is of iedereen dat aankan.” Aldus bedrijfsarts en NVAB-bestuurder Ernst Jurgens vandaag in het Algemeen Dagblad.

Bedrijfsgeneeskundige zorg

Gezien de toename van werkenden met een chronische aandoening geeft de NVAB de komende jaren hoge prioriteit aan het ondersteunen van werkbehoud en aan preventie van uitval om werkenden in staat stellen langer gezond door te werken. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg is gericht op de gezondheid van werkenden in de context van arbeid. De NVAB definieert die gezondheid als het vermogen van de werkende zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De NVAB richt die zorg op zowel werkenden als op arbeidsorganisaties.

Preventief medisch onderzoek

Naast een goede verzuimbegeleiding speelt preventie een belangrijke rol. Eén van de belangrijke instrumenten om werkgerelateerde aandoeningen te voorkomen, gezondheid te beschermen en duurzame inzetbaarheid bevorderen, is het preventief medisch onderzoek (PMO). Het is de taak van de bedrijfsarts hier initiatieven in te nemen en werknemers en werkgevers hierover te adviseren.

https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/nederland-al-ingericht-op-langer-doorwerken

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *